Logo Lionsclub RosmalenAlle inkomsten van het bouwfestijn “Kinderen Bouwen Voor Kinderen” gaan naar goede doelen waarin kinderen de hoofdrol spelen. Hierbij wordt een strikt anti-strijkstokbeleid gevoerd.
Ieder jaar kiest Lionsclub Rosmalen nieuwe Rosmalense goede doelen. In 2019 worden alle opbrengsten van het evenement geschonken aan twee Rosmalense stichtingen:

 

Logo De Binckhorst (Cello) Het opknappen van de Tuin van de Villa op de Binckhorst (Cello).
De Villa op het terrein van de Binckhorst is een locatie waar kinderen naschoolse-, vakantie- en weekendopvang krijgen. In dit pand is Early Bird gevestigd, een speelgroep voor ouder - kind.
Het werk van Early Bird wordt gedaan door ouders voor ouders van kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Zij begeleiden, informeren en adviseren je bij het vroegtijdig stimuleren van je kind. Al vanaf zes weken na de geboorte tot zijn vijfde jaar kan je terecht bij een speelgroep van Early Bird.

De naschoolse- en weekendopvang Villa is er om kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, die thuis wonen, in een veilige en gestructureerde omgeving op te vangen en een vrije tijdsinvulling te geven. Reden van de opvang kan liggen in het sociale aspect, dus het kunnen spelen en omgaan met leeftijdsgenoten, ter bevordering van de zelfredzaamheid, of ter ontlasting van de zorg van ouders.

De naschoolse opvang Villa start vanuit een veilige en gestructureerde basis waar de kinderen tot rust kunnen komen en kunnen bijkomen van een dag school. Vanuit die basis wordt bekeken tot welke activiteiten de kinderen gestimuleerd kunnen worden ter invulling van de middag. Dit alles wordt geboden in een gestructureerde setting met continu toezicht en intensieve begeleiding. In de Villa mogen ze zichzelf zijn. Vanuit deze visie worden de kinderen en jongeren gestimuleerd om actief bezig te zijn en een fijne vrijetijdsinvulling te hebben. Dit alles wordt geboden in een gestructureerde setting met continu toezicht en begeleiding.

Belangrijke kernwaarden van de naschoolse- en weekendopvang zijn:
 • Iedereen kan en mag zichzelf zijn
 • Gezelligheid
 • Vriendschap
 • Veiligheid
 • Respect hebben voor elkaar
 • Samen spelen en ondernemen
 • Samenwerking met ouders
 • Ontwikkeling
 • Zelfstandigheid
 • Denken in mogelijkheden
De tuin vraagt de nodige aandacht en moet hoognodig kindvriendelijk opgeknapt worden. Vorig jaar is er een prachtig plan gemaakt (zie ook tekening) hoe de droomtuin eruit moet komen te zien.
De eerste stappen zijn gezet, maar er is nog heel veel te doen. Denk daarbij aan straatwerk, (kunst)gras en een mooie trampoline! Daarom kunnen zij een bijdrage vanuit ons evenement Kinderen Bouwen voor Kinderen heel goed gebruiken.
Logo Stichting TIM Stichting TIM Schijndel
Stichting TIM Schijndel is een stichting die kleinschalig ontwikkelingsgerichte stimulering en begeleiding biedt aan kinderen met een beperking.

Door gespecialiseerde 1 op 1-begeleiding en het zorgvuldig creëren van de juiste omgeving, wordt ieder kind gestimuleerd zich optimaal te ontwikkelen. Binnen ons concept staan terugkerende contacten tussen kinderen met en zonder een beperking centraal: "Kinderen leren van Kinderen".
Een doel dat we realiseren door ons te vestigen binnen Educatief Basiscentrum Icarus in Schijndel.

Door kinderen met en zonder beperkingen dagelijks bij elkaar te laten zijn, groeien de kinderen samen op en zal de vervreemding van kinderen met een beperking verminderen.

Doelstellingen
Stichting TIM Schijndel kent vele verschillende doelstellingen, waarvan de onderstaande de belangrijkste zijn:
 • Het aanbieden van kwalitatief goede ontwikkelingsstimulatie en zorg aan kinderen met beperkingen aan de hand van het gebruik en toepassen van verschillende leerlijnen, binnen een reguliere basisschool. Het bevorderen van dagelijks terugkerende contacten tussen kinderen met en zonder beperkingen.
 • Verminderen van “vervreemding” door kinderen met en zonder beperking dagelijks bij elkaar te laten zijn. De acceptatie/integratie van kinderen met een beperking natuurlijker laten verlopen.
 • De opvoeding van kinderen zonder beperking verrijken en deze kinderen de mogelijkheid geven zich op een zo breed mogelijk sociaal vlak te ontwikkelen.
 • Kinderen zonder beperking realiseren zich dat er kinderen zijn die anders zijn dan zij en leren dat die kinderen er gewoon bij horen.
 • Ouders van kinderen met een beperking verlichting bieden door hun kind mee te laten draaien in een gewone omgeving. Zij zullen met hun kind in de eigen omgeving minder onbegrip en/of negatieve reacties tegenkomen.
Stichting TIM Schijndel brengt kinderen met een beperking daardoor weer midden in de maatschappij!

 

Koop nu je tickets

Om zeker te zijn van entreetickets koop je ze hier in de webshop.

Houd er rekening mee dat we werken met een maximum aantal bezoekers per dag. Het kan gebeuren dat je aan de kassa geen tickets meer kunt kopen. Online is een ticket voordeliger, dus wacht niet te lang!

Direct tickets bestellen

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik op akkoord om door te gaan met het bekijken van deze website.